تعریف ضمنی متغیرهای محلی

با اینکه تعریف متغیرهای محلی به صورت صریح عادت خوبی می باشد اما در #C امکان تعریف متغیرها به صورت ضمنی ، توسط کلمه کلیدی var امکان پذیر می باشد ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 36491831 روز قبل ، چهارشنبه 26 شهریور 1393 ساعت 21:09