بروز رسانی tfs workspaces بعد از تغییر نام کامپیوتر

یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین کار با TFS برایتان پیش بیاید ، عدم اتصال به TFS بعد از تغییر نام کامپیوتر می باشد .

برای این منظور چند مرحله زیر کافیست انجام شود تا ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 16232 ماه قبل ، چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 11:05