pivot Table در Sql Server قسمت 1

Pivot table ها در واقع همانند سایر  Table های دیگر می باشند فقط با این تفاوت که در نمایش ردیف و ستون های آنها مقداری تفاوت وجود دارد .

دستور pivot جزو دستوراتی از Sql server می باشد که ممکن است در بیشتر پروژه هایمان برای نمایش گزارشات مختلف   به استفاده از آن نیاز داشته باشیم ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 134748 ماه قبل ، یکشنبه 17 اسفند 1393 ساعت 00:35