نمایش تمامی جدول های یک دیتابیس

در صورتی که در SQL SERVER نیاز داشته باشید اسم تمامی جدول های یک دیتابیس رو دریافت کنید می توانید از دستو زیر استفاده کنید :

USE DataBaseName
GO
SELECT TABLE_NAME FROM Information_schema.TABLES;

خروجی دستور فوق بعد از اجرا اسم تمامی جداول موجود در دیتابیس مورد انتخاب شده می باشد . 

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 65148 ماه قبل ، سه شنبه 8 مهر 1393 ساعت 12:09

Dapper ، قسمت یک ، آشنایی

به عنوان یک برنامه نویس احتمالا اسم Dapper را حتما شنیده اید ، یک Mini Orm قوی به سرعت ADO.NET و با امکان Mapping کردن خروجی ها به مدل مورد نیاز است .

قصد داریم در طی چند مقاله به بررسی و استفاده از این Mini ORM قوی و سریع بپردازیم ، در این مقاله بیشتر به نحوه نصب و استفاده از آن خوایهیم پرداخت و در مقالات بعدی به امید خداوند به متد های مختلف و استفاده از آن خواهیم پرداخت....

 
توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 267910 ماه قبل ، یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 16:16