معرفی متدهای LINQ بخش اول

Concat :

همانطور که از نام آن مشخص است ، از  این متد برای ادغام دو مجموعه با هم استفاده می شود که بعد از اعمال این متد می توانیم مجموعه ای داشته باشیم که شامل تمامی اعضای هر دو مجموعه می باشد ...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 46683 ماه قبل ، سه شنبه 12 اسفند 1393 ساعت 20:21