دستور Exists در SQL Server

Exists یک راه آسان و ساده برای چک کردن رکورد های بازگردانده شده توسط یک sub query می باشد در واقع توسط Exists می توانیم  چک کنیم یک  sub query رکوردی را باز میگرداند یا نه . اگر sub query حداقل رکوردی را بازگرداند کورئری خارجی که sub query در آن قرار دارد اجرا می شود  و اگر sub query هیچ رکوردی را به عنوان...

توسطعثمان رحیمینظرات1بازدید ها 71496 ماه قبل ، یکشنبه 4 آبان 1393 ساعت 01:49