نام گذاری بهینه عکس ها برای موتور های جستجو

موتورهای جستجو در هنگام خزیدن در وب سایت شما با رسیدن به یک عکس نمی توانند عکس مورد نظر را بخوانند (منظور درک محتوای عکس) و یا اینکه بدانند که محتوای  عکس موجود چیست .زمانی که کاربران در موتور های جستجو به دنبال عکس های مورد نظر خود می گردند آنها...

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 39551 ماه قبل ، سه شنبه 11 شهریور 1393 ساعت 00:45