پاک کردن مقدار تمام Textbox های یک صفحه در ASP.NET

در بیشتر فرم های یک سایت نیاز است بعد از اتمام کار کاربر با آن فرم مقادیر Textbox ها را خالی کنیم . برای این کار هم می توانید مقادیر تک تک Textbox ها را یکی یکی خالی کنید که طبیعتا کار سخت و دشواری می باشد مخصوصا اگر تعداد Textbox ها زیاد باشد از طرفی ممکن است در چندین فرم نیاز به این کار باشد که این کار باعث تکرار یک کد در چندین قسمت پروژه خواهد شد  . برای جلوگیری از تکرار کد می توانیم تابعی بنویسیم که این کار را برای ما انجام دهد مانند زیر:

 public static void ClearControls(Control c)
        {
            foreach (Control c1 in c.Controls)
            {
                if (c1.GetType() == typeof(TextBox))
                {
                    ((TextBox)c1).Text = "";
                }
                if (c1.HasControls())
                {
                    ClearControls(c1);
                }
            }

        }

و در هر کجای پروژه نیاز داشتید می توانید به صورت زیر از آن استفاده کنید :

 ClearControls(this);

 


توسط : عثمان رحیمی  4 ماه قبل ، دوشنبه 21 مهر 1393 ساعت 13:52  0  4909

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
  • نام (اختیاری ) :
  • پست الکترونیک :
  • توضیحات :

مطالب مرتبط