CodeReviwe - بهینه سازی کدهای مرتبط با افزودن تگ به پست

 جدول های زیر را در نظر بگیرید، که جدوول NewsItem,BlogPost با جدول Tag رابطه ی چند به چند دارند .

توسطعثمان رحیمینظرات0بازدید ها 22236 ماه قبل ، یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 00:34