نحوه ذخیره فایل های pdf,word,excel در دیتابیس

 در این مقاله قصد داریم  به نحوه ذخیره فایل های pdf,word,excel در دیتابیس با استفاده از asp.net بپردازیم.

 

برای ذخیره فایل ها کاربران یکی از دو روش زیر را انتخاب می کنند :
1- ذخیره اسم فایل در دیتابیس
2-ذخیره فایل در دیتابیس


روش اول که کار سخت و دشواری نمی باشد فقط کافیست که اسم فایل مربوطه را بعد از آپلود در سایت گرفته و در دیتابیس ذخیره نمایید .هر کدام از دو روش فوق معایب و محاسنی دارند که سعی میکنیم در آینده در این زمینه مقاله ای در اختیار دوستان قرار بدهیم .

مراحلی که در این مقاله طی می شود :
1- ساخت یک جدول جدید برای نگه داری فایل های آپلود شده.
2- ساخت یک پروژه جدید در asp.net .
3- نوشتن کدهای مورد نظر برای رسیدن به مقصود .


مرحله 1:
ساخت یک جدول جدید به اسم Documents که متشکل از فیلدهای زیر می باشد:

 1. SerialNumber 
 2. FileName
 3. DisplayName
 4. Extension
 5. ContentType
 6. FileData
 7. FileSize
 8. UploadDate

create-table-Documents

مرحله 2:
پروژه جدید را به اسم FilesToBinary ساخته و یک صفحه جدید به آن اضافه کنید(Conversion.aspx) :

 1. TextBox
 2. FileUpload
 3. Button

 <asp:TextBox ID="txtfilename" runat="server">  
        </asp:TextBox>  
<br />  
Select File  
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />  
<br />  
<asp:Button ID="Button1" runat="server"  
    Text="Convert" OnClick="Button1_Click" />  

کدهای زیر مربوط به دکمه button برای ذخیره عکس در دیتابیس می باشد .

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)  
    {  
        if (!FileUpload1.HasFile)  
        {  
            Response.Write("No file Selected"); return;  
        }  
        else  
        {            
            string filename = Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName);  
            string extension = Path.GetExtension(filename);  
            string contentType = FileUpload1.PostedFile.ContentType;  
            HttpPostedFile file = FileUpload1.PostedFile;  
            byte[] document = new byte[file.ContentLength];  
            file.InputStream.Read(document, 0, file.ContentLength);  
            //Validations  
if ((extension == ".pdf") || (extension == ".doc") || (extension == ".docx") || (extension == ".xls"))//extension  
            {  
                if (file.ContentLength <= 31457280)//size  
                {  
                    //Insert the Data in the Table  
                    using (SqlConnection connection = new SqlConnection())  
                    {  
connection.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ToString();  
                        connection.Open();  
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand();  
                        cmd.Connection = connection;  
                        string commandText = @"insert into Documents(Name_File,DisplayName,Extension,ContentType,FileData,FileSize,UploadDate)                                                   values(@Name_File,@DisplayName,@Extension,@ContentType,@FileData,@FileSize,getdate())";  
                        cmd.CommandText = commandText;  
                        cmd.CommandType = CommandType.Text;  
                        cmd.Parameters.Add("@Name_File", SqlDbType.VarChar);  
                        cmd.Parameters["@Name_File"].Value = filename;  
                        cmd.Parameters.Add("@DisplayName", SqlDbType.VarChar);  
                        cmd.Parameters["@DisplayName"].Value = txtfilename.Text.Trim();  
                        cmd.Parameters.Add("@Extension", SqlDbType.VarChar);  
                        cmd.Parameters["@Extension"].Value = extension;  
                        cmd.Parameters.Add("@ContentType", SqlDbType.VarChar);  
                        cmd.Parameters["@ContentType"].Value = contentType;  
                        cmd.Parameters.Add("@FileData", SqlDbType.VarBinary);  
                        cmd.Parameters["@FileData"].Value = document;  
                        cmd.Parameters.Add("@FileSize", SqlDbType.BigInt);  
                        cmd.Parameters["@FileSize"].Value = document.Length;  
                        cmd.ExecuteNonQuery();  
                        cmd.Dispose();  
                        connection.Close();  
                        Response.Write("Data has been Added");  
                    }   }  
                else  
                { Response.Write("Inavlid File size"); return; }  
            }  
            else  
            {  
                Response.Write("Inavlid File"); return;  
            }  
        }  
    }   

عکس زیر نمایشی از جدول Documents می باشد :

saved-in-the-database

نحوه خواندن فایل های ذخیره شده در دیتابیس:

جهت خواندن فایل های ذخیره شده در دیتابیس و نمایش آنها به کاربران می توانید متدی شبیه به متد زیر را استفاده کنید :

ابتدا دستور select مورد نظر خود را نوشته و بعد از واکشی می توانید DataTable فوق را به متد مورد نظر پاس دهید . می توانید پارامتر ورودی متد زیر را متناسب با نیاز خود تغییر دهید .

private void download (DataTable dt)

{

    Byte[] bytes = (Byte[])dt.Rows[0]["FileData"];

    Response.Buffer = true;

    Response.Charset = "";

    Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

    Response.ContentType = dt.Rows[0]["ContentType"].ToString();

    Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename="

    + dt.Rows[0]["Name_file"].ToString());

    Response.BinaryWrite(bytes);

    Response.Flush();

    Response.End();

}

 


توسط : عثمان رحیمی  2 ماه قبل ، چهارشنبه 2 مهر 1393 ساعت 20:27  2  5981

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
 • نام (اختیاری ) :
 • پست الکترونیک :
 • توضیحات :

مطالب مرتبط

نظرات خوانندگان

کاربر مهمان (صادق)  در تاریخ : 8 ماه قبل ، پنج شنبه 21 اسفند 1393 ساعت 00:00

با سلام. می خواستم بدونم نحوه خواندن اطلاعات فایل Word ,.. از دیتابیس چگونه است؟ مرسی

عثمان در تاریخ : 8 ماه قبل ، یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت 00:00

سلام . نحوه خواندن فایل های ذخیره شده از دیتابیس به انتهای مقاله افزودن شد . پوزش بخاطر تاخیر