تشخیص عدد زوج و فرد

روشی برای تشخیص فرد یا زوج بودن یک عدد استفاده از روش تقسیم باقیمانده می باشد . با استفاده از بدست آوردن باقیمانده می توانیم زوج و یا فرد بودن یک عدد را تشخیص دهیم .

%: باقیمانده تقسیم را حساب میکند .

5 % 2=1                                               5 / 2=2

Odd (فرد) :

تابع  IsOdd زیر تشخیص عدد فرد را انجام می دهد که عددی از ورودی دریافت کرده و باقیمانده آن را بر 2 حساب کرده ، در صورتی که باقیمانده صفر نشود عدد ورودی فرد بوده و مقدار true برگشت داده میشود در غیر این صورت عدد ورودی زوج می باشد .

public static bool IsOdd(int value)

    {

            return value % 2 != 0;

    }

 

Even  (زوج) :

تمامی اعداد زوج  قابل تقسیم بر عدد 2 می باشند ، با توجه به تعریف فوق می توانیم با تقسیم هر عددی بر عدد 2 زوج بودن آن را تشخیص دهیم در این صورت با تقسیم هر عددی بر عدد 2 اگر  باقیمانده ای باقی نماند یعنی صفر شود عدد مورد نظر زوج خواهد بود .

تابع IsEven زیر عددی از ورودی دریافت کرده و باقیمانده آن بر عدد 2 را حساب میکند ، اگر باقیمانده صفر شود مقدار true برگدانده می شود که نشان دهنده زوج بودن عدد ورودی می باشد .

 public static bool IsEven(int value)   {  return value % 2 == 0;   }

 دانلود کدهای پروژه


توسط : عثمان رحیمی  3 ماه قبل ، سه شنبه 4 شهریور 1393 ساعت 05:39  1  68616

نظر شما برای ما مهم است و به ما در بهبود سایت کمک میکند.


ارسال نظر
 • نام (اختیاری ) :
 • پست الکترونیک :
 • توضیحات :

مطالب مرتبط

نظرات خوانندگان

کاربر مهمان (من نفرت انگیز)  در تاریخ : 373 روز قبل ، چهارشنبه 23 آبان 1397 ساعت 00:00

با تشکر